Home » Rejestracja

Rejestracja

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Poniżej przedstawiamy szczegółową opłatę za uczestnictwo w konferencji.

Opłata rejestracyjna lekarzy i rezydentów obejmuje:

  • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm,
  • materiały konferencyjne,
  • poczęstunki podczas przerw kawowych i lunchu

Rezygnacja:
Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: biuro@uni-sono.pl
W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*weryfikacja nastąpi przy odbiorze materiałów konferencyjnych na miejscu wydarzenia

**niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFRAMIE