Home » Pakiety sponsorskie

Pakiety sponsorskie

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

ZŁOTY SPONSOR
Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł „ ZŁOTEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • możliwość prezentacji Firmy (10 minut podczas obrad konferencji)
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji w wersji papierowej (w tym zaproszenia do uczestnictwa w konferencji) wydawanych od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Konferencji od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu,
 • umieszczenie reklamy Sponsora (1 strona ) w materiałach Konferencji.

Promocja podczas konferencji:

 • umieszczenie logo Sponsora na tablicy z programem przed wejściem na salę konferencyjną,
 • możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w sali obrad,
 • insert/umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora (foldery, materiały na CD/DVD) do pakietów konferencyjnych dla uczestników,
 • informacja o Sponsorze w formie pokazu slajdów lub video podczas przerw.
 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad

Udział w konferencji: 

 • bezpłatny udział w konferencji 2 pracowników firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w kolacji)

Stoisko wystawowe:

 • bezpośrednia promocja produktów Firmy,
 • standardowa powierzchnia wystawowa o powierzchni około 3 m2.

Wpłaty:
Tytuł Złotego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Konferencji w wysokości nie mniejszej niż 8 000,00 PLN netto

UCZESTNICTWO FIRM:

 • stoisko małe – sam roll-up i logo firmy we wszystkich materiałach zjazdowych – od 2 500,00 PLN netto
 • stoisko średnie – do 3 m2 – i logo  we wszystkich materiałach zjazdowych – od 3 500,00 PLN netto
 • stoisko duże – do 5 m2 – i logo we wszystkich materiałach zjazdowych – od 5 500,00 PLN netto

Firmom chcącym zaistnieć w Zjeździe w innej formie, dajemy możliwość dodatkowego sponsoringu w zamian za indywidualne ustalenia z Organizatorem.

Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. , zpóźn. zm.).